Sinh viên - Học viên

Thông báo thời gian sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành Thông báo thời gian sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành

Thông báo thời gian sinh viên quay trở lại học thực hành tại các phòng thực hành. Đối với sinh viên năm 3 và năm 4 ngành Dược học sẽ trở lại học thực hành tại các phòng thực hành (Labo) từ ngày 04/01/2022

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược  học cổ truyền Việt Nam Quyết định ban hành Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y...

Quyết định ban hành Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược  học cổ truyền Việt Nam Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ...

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược  học cổ truyền Việt Nam Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên đại học hệ chính quy của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo

Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021 về chương trình đào tạo Đối tượng thực hiện khảo sát: Sinh viên đại học chính quy ngành Y học cổ truyền: Y6 (khóa 2015 - 2021) và Sinh viên đại học chính quy ngành Dược: Dược 5 (khóa 2016 – 2021)

Xem thêm
Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt nam xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2020,

Xem thêm
Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn